Geodetická kancelář Smelik

Geometrický plán

Geodetická kancelář Ing. Stanislav Smelik a Ing. Markéta Smeliková nabízí vyhotovení geometrického plánu

Geometrický plán je základem a neoddělitelnou součástí právních listin (smlouvy, dohody, rozhodnutí státního nebo územního orgánu, rozhodnutí soudu, návrhu na vklad do katastru nemovitostí), podle kterého má byt proveden zápis v katastru nemovitosti, je-li potřeba zápis nově zakreslit do katastrální mapy.

Geometrický plán musí být vždy vyhotoven na základě geodetických činností a podkladů Katastru nemovitostí.

Geometrické plány vyhotovujeme pro: