Geodetická kancelář Smelik

Inženýrská geodézie

Geodetická kancelář Ing. Stanislav Smelik a Ing. Markéta Smeliková nabízí služby v oblasti inženýrské geodézie

Inženýrská geodézie je nezbytná ve stavitelství, při určování polohy podzemních vedení, dopravním a vodním hospodářství. Zabývá se zaměřováním deformací a posunů staveb, hodnocením přesnosti geodetických metod a vyhotovuje geodetické a mapové podklady podle kterých je stavba umístěna. Ty slouží k následně prováděným vytyčovacím a zaměřovacím pracem.

V oblasti inženýrské geodézie nabízíme tyto služby: