Geodetická kancelář Smelik

Práce v katastru nemovitostí

Geodetická kancelář Ing. Stanislav Smelik a Ing. Markéta Smeliková nabízí komplexní služby v oblasti katastru nemovitostí

Katastr nemovitostí je soubor údajů o nemovitostech v České republice zahrnující jejich soupis a popis, jejich geometrické a polohové určení. Jeho součástí je evidence vlastnických a jiných věcných práv a dalších, zákonem stanovených práv k těmto nemovitostem.

V rámci katastru nemovitostí nabízíme tyto služby: