Geodetická kancelář Smelik

Katastr nemovitostí a inženýrská geodézie

Geodetická kancelář Ing. Stanislav Smelik a Ing. Markéta Smeliková nabízí komplexní služby v oblasti katastru nemovitostí a inženýrské geodézie

Naše práce nás baví, proto vyvíjíme co největší úsilí abysme s ní byli spokojeni nejen my, ale především naši klienti.

Katastr nemovitostí

Katastr nemovitostí je soubor údajů o nemovitostech v České republice zahrnující jejich soupis a popis, jejich geometrické a polohové určení. Jeho součástí je evidence vlastnických a jiných věcných práv a dalších, zákonem stanovených práv k těmto nemovitostem.

Inženýrská geodézie

Inženýrská geodézie je nezbytná ve stavitelství, při určování polohy podzemních vedení, dopravním a vodním hospodářství. Zabývá se zaměřováním deformací a posunů staveb, hodnocením přesnosti geodetických metod a vyhotovuje geodetické a mapové podklady podle kterých je stavba umístěna. Ty slouží k následně prováděným vytyčovacím a zaměřovacím pracem.