Geodetická kancelář Smelik

Vytyčování vlastnických hranic

Geodetická kancelář Ing. Stanislav Smelik a Ing. Markéta Smeliková nabízí vytyčování vlastnických hranic

Vytyčením vlastnické hranice pozemku se rozumí vytyčení obrazu hranice v mapě katastru nemovitostí do terénu. Náročnost vytyčovacích prací se odvíjí od druhu mapového podkladu v dané lokalitě (vytyčení map sáhového měřítka 1 : 2880, vytyčení mapy DKM, popřípadě KMD či KM-D).

Vytyčujeme:

Lomové body stabilizujeme trvalým způsobem kvalitními plastovými znaky Plastmark plus, dle domluvy možno použít i kamenné mezníky, aj..

Při prodeji či koupi pozemku doporučujeme našim zákazníkům jeho reálné vytyčení v terénu, skutečnost může být v rozporu s vyznačením hranic vykonaným prodávajícím. Také chybně deklarovaná výměra katastrálním úřadem u větších ploch i o stovky m2 je velmi častým faktem, že lidé kupují m2, které ve skutečnosti jsou uvedeny jen v Listu vlastnictví a v terénu tomu tak není.